4 Aralık 2013 Çarşamba

İslami Cemaatler-Tarikatlar ve Eleştirel Düşünme

İslami cemaatler tarihte önemli işlevler ve toplum hizmetleri görmüşlerdir. Ancak günümüzdeki tek-adam, tek otorite modeli ile yönetilen İslami cemaat/tarikat oluşumları hiyararşik ve üstten inmeci doğalarıyla kritik ve özgür düşünmenin büyük oranda sınırlandığı yapılanmalar olmaları hasebiyle İslam toplumlarının şu modern çağda ilerlemelerine mani olan önemli etkenlerden biridir.

Peki neden?