19 Temmuz 2016 Salı

"Demokratik/sivil haklar için mücadele şart"


"Demokratik/sivil haklar için mücadele şart" başlıklı 12 Eylül 2010 referandumu öncesi yazdığım yazıdan uzun bir alinti:

Batı neden diğer kültürlere kıyasla, mesela Orta Doğu veya Çin, demokrasiye daha çabuk geçti?

Eminim bir çok katmanlı sebepleri vardır bu dönüşümün.

Fakat bu sebeplerden en önemlilerinden birinin haklarını elde etmek için kendilerini ezen zümrelere karşı cansiparane bir şekilde uğraşmaları ve/veya döğüşmeleri olduğunu düşünüyorum.

Al sana Fransız ihtilali, Amerikan bağımsızlık mücadelesi ve iç savaşı,  Gandi’nin Güney Afrika yönetimine ve ülkesinde İngilizlere karşı verdiği mücadele, Martin L. King'in ve zencilerin mücadelesi vs.

Bilhassa Müslüman halklar uzun süreden beri kendini yönetenlere baş eğmenin nerdeyse istisnasız “ulul-emr”e itaat etmenin bir gereği olduğuna inandırıldılar. Halbuki zulme karşı koymak ve hakkını aramak ta bir o kadar kutsal olan bir şey İslam’da.

Vel hasıl bizler haklarımızı aramak için gereken cesaret ve basireti gösteremedik.

Üç düzine düşük rütbeli subay yüzlerce genarali, binlerce subayı, onlarca seçkin yargıç ve üniversite profösörünü kısa bir sürede emekli ettiler.

Halkın yüksek oyuyla seçilmiş bir başbakanı ve iki bakanı astılar... Kısacası, ülkeyi işgal edip talan ettiler, kendi kıraç ideolojilerine uygun yapılandırdılar.

Halktan gık çıkmadı...

Habuki gasbedilen haklarını aramak ve korumak için--Gandi gibi, Martin L. King gibi--sokağa çıkıp zulme zamanında dur diyebilselerdi belki 27 Mayıs ülkemizin ilk ve tek darbesi olacaktı. Ülkemiz 50 sene geri kalmayacaktı.

Ama yapmadık…

Hakkımızı aramadık...

Uysal koyun kesildik...

Ne oldu? Korkunun ecele faydası oldu mu?

Bence olmadı...

On binlerce (çoğu gencecik) insanımız darbe düzeninin devamı için dalavere ve manipülasyonlarla çıkartılan/abartılan sağ- sol, Alevi-Sünni, Kürt-Türk iç çatışmalarında kurban verilmekten kurtarıldı mı?

Demokrasimiz sekteye uğradı…

.....

16 Temmuz 2016 Cumartesi

Türk demokrasi tarihinde dönüm noktası

Ne demiştik?

"Menderes'i yanlız bıraktık, Erdoğan'ı asla!"

Öyle de oldu...

Ülkemizin güzel insanları, alçak bir darbe girişimine tarihe geçecek ve örnek olacak bir şekilde kahramanca karşı koydu ve bu girişimi püskürttü.

Nasıl bir kafa son yıllarda olan onca darbe girişimine karşı halkın da desteğiyle dik durarak bu girişimleri püskürten....ve neticede 22 milyonun oyunu almış bir cumhurbaşkanına ve hükümetine karşı darbenin başarılı olacağına inanabilir?

El cevap: Hür iradesini ve aklını (sözde) bir dini öndere endekslemiş, dolayısıyla bir robota dönüşmüş, ve böylece en büyük günah olan şirke bulaşmış kafa!