Kelimeler 1

Öteden beri kelimeler/isimler bana cok sey ifade eder. Her kelime/isim anlam yüklü bir sembol, ama tıpkı biyolojik organizmalar gibi kelimeler de bir değişim-dönüşüm kuvvetine maruz kalıyor. Farklı dillerde ki benzer/akraba veya “cognate” kelimeler bilinen bir olgu, bilhassa ayni dil aile grubuna ait olan dillerde. Ama çok farklı dil ailelerine ait lisanlarda da böyle kelimeler bulunabiliyor.

Ben bir dil bilimci değilim, ama aşina olduğum farklı dil grubuna ait bir kaç dildeki benzer/akraba kelimeleri amatörce bulmak uzun bir zamandır benim bir çeşit beyin jimnastiğim oldu.

Bunların bir çoğunun gerçekten kökensel bir alakası olduğuna inanmakla birlikte,
bazıları eminim ki tesasüf eseri veya benim tarafımdan “zorlama” sonucu benzer gözüküyorlar; bazıları “evvel-zaman-içinde” ödünç alınmış veya verilmiştir. Bazilari “onomatopoeic” sebeplerden dolayı benzerdirler, vs vs. Her ne olursa olsun aralarındaki benzerlik düşünmeye değer.

Her halukarda bu jimnastikle uğraşırken benim için önemli olan noktalar şunlar:

1- O farklı dildeki kelimelere --dolayısıyla anadil olmayan lisan(lar)a-- daha iyi hakim olmamızı (bellememizi) sağlaması. Bu bilhassa yeni yabancı dil öğrencilerine yardımcı ve motive edici olacaktır.

2- O kelimelere daha içsel bir bağlantı duymamız. Yani “true-doğru” kelime ikizlerinin benzerliğine bakarak true kelimesinin o kadar da ecnebi bir kelime olmadığı hissinin bizde oluşması.

3- Kelimelerin de bir evrim geçirdiği ve geçmişleri olduğu fikri.

Burda zaman zaman sizinle kendimin bulduğu/uydurduğu böyle benzer/akraba
İngilizce-Türkçe-Arapça, ve bazen İbranice ve Sümerce kelimeleri paylaşmak istiyorum.

Not: Parantez içindeki ekler atlanabilir. Arapça ile İbranice kardeş diller olduğu için onlar aynı kolonda.

Umarım ilginç bulursunuz.

İlgiye göre devamı gelecek...

Serkan Zorba